33333

YERLİ BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN ADAPTASYON VE VERİM DÜZEYLERİ

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünün tescilli yerli buğday çeşitleri Nusrat, Acar, Altuğ, Aladağ çeşitlerinin demonstrasyon ekimleri,  Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme parsellerinde gerçekleştirildi.