33333

TARLA GÜNÜ 2.LOKASYON

YERLİ ÇEŞİTLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yerli Mısır Çeşitlerinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi Kapsamında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Parselinde Kurulan Demonstrasyon Alanında Tarla Günü Düzenlendi.
Tarla gününde Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilen AGA, HACIBEY, ADA523, ADA334, ADA351 milli çeşitlerinin Bursa İli Koşullarında performansları gösterildi.
Projede işbirliği yapılan Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü, Nilüfer Ziraat Odası ile düzenlenen tarla gününde yerli çeşitlerin performanslarının yüksek olduğu yerli çeşitlere yönelmenin önemli gereklilik olduğu bir kez daha vurgulandı.