33333

2019 TARSİM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2019 Yılında TARSİM'de Yenilikler

  •  2018 yılında  'arpa, çavdar, yulaf ve tritikale' ürünleri ile sertifikalı tohumlukları kapsamda iken bu yıl nohut ,kırmızı ve yeşil mercimek başta kuraklık olmak üzere don, sıcak rüzgâr ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi riskler için tarsim kapsamına alındı.
  • Kararname ile 2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde incir ve üzüm ürünlerinde 'yağmur riskinin' verdiği zararlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca elma, armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcı 'pembe/beyaz tomurcuk dönemine'çekildi.
  • Büyükbaş Hayvan  Hayat Sigortasında da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler,  mecburi kesimler,  yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar 'terör riski' ile teminat kapsamına alındı"
  • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında yetiştirici talepleri doğrultusunda  "yavru atma riski"nin teminat kapsamına alındı "Arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranlarının yeniden belirlendi ve bal ürününün de teminat kapsamına alındı.
  • Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine giderek, üretici lehine iyileştirmeler yapıldı. Karar kapsamında  belirlenen riskler için 2019 yılında, sigorta priminin % 50'si oranında prim desteğine devam edilecek Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (% 66,7) ek prim desteği sağlanacak. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlandı.