33333

2018 YILI YENİ YERLİ MISIR ÇEŞİTLERİN EKİMİ

Yeni Yerli Mısır Çeşitlerinin yayımı projesi kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından son üç yıl içerisinde tescil edilmiş 5 adet silajlık mısır çeşidinin Bursa ilimiz şartlarında adaptasyonları ve verim düzeyleri üretici şartlarında belirlemek için 2018 yılı demostrasyonlarının 1.lokasyonu Çatalağıl Mahallemizde 17 da'lık alanda kuruldu.