33333

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞİRİCİLİĞİ
 
  Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Çünkü geniş bir adaptasyona sahiptir.
 
  Tek yıllık bitki olup, her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilir.
 
 Genellikle ılık ve serin iklim şartlarında yetişir. Sıcak ve nemden hoşlanmaz.
 
  Gelişmenin ilk dönemlerinde (çimlenme kardeşlenme) 8-10°C ,kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde pek sıcaklık istemezken Sapa kalkma döneminde sıcaklık ve nem isteği artar.
 
 Başaklanma döneminin öncesinde nemin yüksek olması buğday verimini yüksek oranda etkiler.
 
  Yüksek verim için sertifikalı tohumluk kullanılmalıdır. Tane veriminden yarı yarıya artış sağlanır.
 
  Buğday gübreye iyi tepki gösteren bir bitkidir. Dengeli bir gübreleme yapmak için gübre mutlaka toprak tahlilleri neticesine göre atılmalıdır.
 
  Azotlu gübrenin yarısı, fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte verilmelidir. Azotlu gübrenin diğer yarısı da kardeşlenme döneminde üst gübre olarak verilmelidir.
 
  Buğday genellikle sulamasız olarak yetiştirilir. Fakat sulama imkanı olan yerlerde sapa kalkma ve çiçeklenme döneminde sulama yapılmalıdır.
 
2015 YILI AŞIRI YAĞIŞLARIN ETKİLERİ
 

Kuru şartlarda buğday verimini etkileyen en önemli faktör yağıştır.
 
 Hastalıkların yayılması artar.
 
 Köklerinde kök boğaz çürüklüğü görülür.
 
 Başaklarda tane dökümü meydana gelir.
 
  Sapa kalkma döneminde yağışa maruz kalanlarda yatmalar olur.